Wednesday, 27 September 2017

Garden bird feeder ideas!
Instead of birdseed, make Mason Bee hives.DIY: Bee & Lady Bug Bird Feeder 

 
DIY Tin Can Flower Bird Feeder 

 
Garden bees